KALİTE

...

Kalite Belgelerimiz

Bafra Un Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş. tesislerinde ürünlerin temini, işlenmesi, paketlenmesi gibi tüm aşamalar bir bütün olarak gelişmekte ve sonlanmaktadır. Bu entegre işlemler, sağlıklı ortamda gelişmiş teknoloji imkanlarıyla yapılmaktadır. Ürünün nihai tüketiciye ulaşana kadar geçtiği tüm safhaların bünyemizde ve kontrolümüzde olması, kaliteyi ve müşterilerimizin memnuniyetini de beraberinde getirmektedir.
Bu çerçevede firmamız, iyi üretim, sağlık ve depolama kurallarını (GMP, GHP ve GWP) gözeterek oluşturduğu sağlam zemin üzerine, “Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri Sistemi”ni (HACCP) de ekleyerek, gıda güvenliği, hijyen ve sanitasyona verdiği önemi göstermiştir.

Bunun ötesinde, ham madde tedarikçisinden başlayıp, tüketicide noktalanan kalite sorumluluğunu da ISO 9001:2000 Kalite Belgesi ile belgelemiş bulunmaktadır.

Firmamız son olarak 2006 yılında, Uzakdoğu pazarında çok önemli bir belge olan SNI “Standar Nasional Indonesia” belgesini de almıştır.

 

Kalite Kontrol

Firmamızda buğday alımından, un satışına kadar olan tüm aşamalarda “sürekli kontrol” süreci uygulanmaktadır. Fabrikalarımıza gelen her buğday kontrol edildiği gibi çıkan unlar da her 60 dk. bir alınan numunelerle kontrol ve analiz edilir.

· Hammadde Aşaması: Gelen partilerinden sonda yoluyla numunesi alınan buğdaylar analiz edilerek sınıflandırılırlar ve spektlerine göre ayrı ayrı silolara indirilirler.

· Üretim Aşaması: Üretim esnasında her gün, 60 dakikada bir alınan numuneler çeşitli un analiz yöntemleri ile kontrol edilir.

· Sevkiyat Aşaması: Siparişe göre ürün kalitesi belirlenmiş ve buna göre uygun silolardan dozajlanarak hazırlanan unlar paket aşamasında da kontrol edilir. Çuvallar araçlara yüklenmeden önce araçların temizlik ve sağlıklı koşulları prosedürlere göre titizlikle denetlenir. Nihai olarak araca yüklenmiş mallar da kontrol edilerek, mamullerimizin alınan siparişlere ve/veya standartlarımıza uygun olup olmadığından emin olarak sevk edilir. Analiz değerleri alınmayan araçların çıkışına izin verilmez

 

AR-GE

Müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılamak, beslenme ihtiyaçlarına ve eğilimleri göre ürün geliştirip pazara sunmak müşteri odaklı bir firma olarak ana hedeflerimizdendir.

Fabrikalarımızdaki gelişmiş teknolojik cihazlarla donatılmış laboratuarlarımızda gıda mühendisleri ve laborantlarımız, buğday ve un üzerine sürekli araştırmalar yapmakta, sağlıklı, hedeflerimize uygun un çeşitlerinin üretimi konusunda çalışmalarına devam etmektedirler.